...partner těch nejlepších


Trubkový výměník HIMAX-TURBO G.A.M. HEAT

Trubkový výměník HIMAX TURBOTrubkové výměníky typu HIMAX-TURBO tvoří šroubovitě vinutý svazek trubek z nerezové oceli, který je pevně instalován uvnitř pláště. Ve svazku jsou trubky vinuty v několika vrstvách tak, aby bylo dosaženo potřebně velké teplosměnné plochy v malém prostoru.

Trubkový svazek je pevně ovinut na vnitřním válci, který je vsazen v těle výměníku. Tato konstrukce výrazně napomáhá velmi silnému turbulentnímu proudění a tím dochází k vysoce efektivnímu přenosu tepla.

Vedení médií ve výměníku je v protiproudém zapojení. Jedno médium prochází trubkovým svazkem a druhé médium uvnitř pláště.

Vstupní hrdlo na trubkovém svazku je v pozici 0°. Výstupní hrdlo z trubkového svazku je na pozici 90°. Vstupní i výstupní hrdlo pláště je na pozici 270°. K připojení na tepelnou soustavu jsou hrdla výměníků osazena normovanými přírubami.

K usnadnění montáže jsou výměníky vybaveny třemi nohami.

S výměníkem je dodávána tepelná izolace. K dispozici je izolace z rohoží z minerálních vláken s hliníkovým snímatelným pláštěm.

Výměníky HIMAX-TURBO se vyrábějí ve dvou provedeních:

 Trubkový svazek z hladkých nerezových trubek
HIMAX-TURBO provedení VAS

Trubkový výměník HIMAX-TURBO v provedení VAS tvoří trubkový svazek nerezových trubek hladkýchv podobě spirály, který je pevně instalován do ocelového pláště.

Připojení výměníku typu VAS na tepelnou soustavu je pomocí ocelových přírub.

HIMAX-TURBO provedení VAA

Trubkový výměník HIMAX-TURBO v provedení VAA tvoří trubkový svazek nerezových trubek hladkýchv podobě spirály, který je pevně instalován do nerezového pláště.

Připojení výměníku typu VAA na tepelnou soustavu je pomocí nerezových přírub.