...partner těch nejlepších


Trubkový výměník HIMAX-RBI G.A.M. HEAT

Trubkové výměníky typu HIMAX-RBI tvoří šroubovitě vinutý svazek trubek z nerezové oceli nebo mědi, který je pevně instalován uvnitř pláště. Ve svazku jsou trubky vinuty v několika vrstvách tak, aby bylo dosaženo potřebně velké teplosměnné plochy v malém prostoru.

Trubkový svazek je pevně ovinut na vnitřním válci, který je vsazen v těle výměníku. Tato konstrukce výrazně napomáhá velmi silnému turbulentnímu proudění, díky kterému dochází k vysoce efektivnímu přenosu tepla.

Vedení médií ve výměníku je v protiproudém zapojení. Jedno médium prochází trubkovým svazkem a druhé médium uvnitř pláště.

Vstupní a výstupní hrdlo na trubkovém svazku jsou v pozici 0 a 180°. Vstupní i výstupní hrdlo pláště svírá s hrdly trubkového svazku 90°. K připojení na tepelnou soustavu jsou hrdla výměníků osazena normovanými přírubami.

K usnadnění montáže jsou výměníky vybaveny třemi stavitelnými nohami.

S výměníkem je dodávána tepelná izolace. K dispozici je izolace z rohoží z minerálních vláken s hliníkovým snímatelným pláštěm.

Výměníky HIMAX-RBI se vyrábějí ve čtyřech materiálových provedení:

Měděný trubkový svazek výměníku tepla

HIMAX-RBI provedení CU

Trubkový výměník HIMAX-RBI v provedení CU tvoří trubkový svazek měděných žebrovaných trubek v podobě spirály, který je pevně instalován do ocelového pláště.

Připojení výměníku typu CU na tepelnou soustavu je pomocí ocelových přírub.

 

 

 

 

 

HIMAX-RBI provedení VAS

Trubkový výměník HIMAX-RBI v provedení VAS tvoří trubkový svazek nerezových trubek vroubkovaných v podobě spirály, který je pevně instalován do ocelového pláště.

Připojení výměníku typu VAS na tepelnou soustavu je pomocí ocelových přírub.

Nerezový trubkový svazek z vroubkovaných trubekHIMAX-RBI provedení VA

Trubkový výměník HIMAX-RBI v provedení VA tvoří trubkový svazek nerezových trubek vroubkovaných v podobě spirály, který je pevně instalován do ocelového pláště.

Připojení výměníku typu VA na tepelnou soustavu je pomocí normovaných  nerezových přírub na straně trubek a přírub ocelových na straně pláště.

HIMAX-RBI provedení VAA

Trubkový výměník HIMAX-RBI v provedení VAA tvoří trubkový svazek nerezových trubek vroubkovaných v podobě spirály, který je pevně instalován do nerezového pláště.

Připojení výměníku typu VAA na tepelnou soustavu je pomocí nerezových přírub.

Trubkovnice