...partner těch nejlepších


Trubkový výměník tepla MaxiTherm  G.A.M. HEAT

Trubkový výměník MaxiThermTrubkové výměníky typu MaxiTherm tvoří šroubovitě vinutý svazek trubek z nerezové oceli mědi, který je pevně instalován uvnitř pláště. Ve svazku jsou  trubky vinuty v několika vrstvách tak, aby bylo dosaženo potřebně velké teplosměnné plochy v malém prostoru. Trubkový svazek je pevně ovinut na vnitřním válci, který je vsazen v těle výměníku. Tato konstrukce výrazně napomáhá velmi silnému turbulentnímu proudění a tím dochází k vysoce efektivnímu přenosu tepla.

Vedení médií ve výměníku je v protiproudém zapojení. Jedno médium prochází trubkovým svazkem a druhé médium uvnitř pláště.Vstupní a výstupní hrdlo na trubkovém svazku jsou v pozici 90°. Vstupní i výstupní hrdlo pláště jsou v pozici 270°.

K připojení na tepelnou soustavu jsou hrdla výměníků osazena normovanými přírubami.

K usnadnění montáže jsou výměníky vybaveny třemi stavitelnými nohami.

S výměníkem je dodávána tepelná izolace. K dispozici je izolace z rohoží z minerálních vláken s hliníkovým snímatelným pláštěm.

 

 

 

Výměníky MaxiTherm se vyrábějí ve čtyřech materiálových provedení:

Měděný trubkový svazek výměníku teplaMaxiTherm provedení CU

Trubkový výměník MaxiTherm v provedení CU tvoří trubkový svazek měděných žebrovaných trubek v podobě spirály, který je pevně instalován do ocelového pláště.

Připojení výměníku typu CU na tepelnou soustavu je pomocí ocelových přírub.

 

 

 

 

 

MaxiTherm provedení VAS

Trubkový výměník MaxiTherm v provedení VAS tvoří trubkový svazek nerezových trubek vroubkovaných v podobě spirály, který je pevně instalován do ocelového pláště.

Připojení výměníku typu VAS na tepelnou soustavu je pomocí ocelových přírub.

Nerezový trubkový svazek z vroubkovaných trubekMaxiTherm  provedení VA

Trubkový výměník MaxiTherm v provedení VA tvoří trubkový svazek nerezových trubek vroubkovaných v podobě spirály, který je pevně instalován do ocelového pláště.

Připojení výměníku typu VA na tepelnou soustavu je pomocí normovaných nerezových přírub na straně trubek a přírub ocelových na straně pláště.

MaxiTherm provedení VAA

Trubkový výměník MaxiTherm v provedení VAA tvoří trubkový svazek nerezových trubek vroubkovaných v podobě spirály, který je pevně instalován do nerezového pláště.

Připojení výměníku typu VAA na tepelnou soustavu je pomocí nerezových přírub.